Meny Lukk

Rallycross

For mer informasjon, ta kontakt på e-post: rallycross@bilsport.no

Rallycross er en hastighetskonkurranse på permanent bane med delvis fast dekke. Det kjøres NM i alle klasser unntatt junior som kjører Norgescup.

Klasser
  • Rallycross Junior (teknisk reglement § 310), Fra og med det året man fyller 15 år til og med det året man fyller 21 år
  • Supernasjonal t.o.m 1600 cm³ (teknisk reglement § 309), Fra og med det året man fyller 15 år.
  • Supernasjonal 1600 – 2000 cm³ (teknisk reglement § 309), Fra og med det året man fyller 15 år
  • Supernasjonal t.o.m 2400 cm³ (teknisk reglement § 309), Fra og med det året man fyller 16 år
  • Supernasjonal over 2400 cm³ (teknisk reglement § 309), Fra og med det året man fyller 16 år
  • Supercars/Åpen klasse: Super Cars, Div ½ samt gruppe B (inkludert biler med utgått homologering, også biler utgått fra gr. B, tidligere Div. 2 biler. (teknisk reglement § 311) Fra fylte 16 år.
  • Nasjonal Rallycross (NRC) (teknisk reglement § 312), Fra og med det året man fyller 15 år.

Førerlisens Rallycross
Krav: Kurs, teori og praksis.

Se Vedlegg 1 i § 600 for alle krav til lisens.

Rallycross junior
Rallycross junior lisens utstedes til deltagere fra det året man fyller 15 år, og ut det året man fyller 18 år. Deltakere skal delta på kurs, og gjennomføre praksiskjøring med instruktør fra NBF. Deltakere under 18 år må ha med ledsager.
Man kan kjøre i Rallycross Juniorklassen til det året man fyller 21 år etter reglement for denne klassen (teknisk reglement § 310)

Ledsagerlisens
Alle utøvere under 18 år må ha med seg en ledsager med ledsagerlisens. Lisensen er personlig, og må derfor utstedes i ledsagerens navn. Ledsager melder på deltageren og har det fulle ansvar for denne under løpet. Innehaver av ledsagerlisens kan kun anmelde en fører i et løp med mindre utøverne er søsken. I forbindelse med trening kan innehaver av ledsagerlisens ha ansvaret for inntil to utøvere. Enhver personlig lisens er gyldig som ledsagerlisens. Se Generelle bestemmelser art. 9.4.

Vognlisens
Enhver deltagende bil må ha vognlisens ved deltagelse i trening og løp. Vognlisensen utstedes hos NBF. Ved utstedelse av vognlisens må årskontroll og søknadsskjema fremlegges.

Ved eierskifte eller ved nybygd bil må årskontroll sendes inn til NBF sammen med søknadsskjema.
Ved fornyelse av vognlisens kan kun årskontrollen sendes inn til NBF.

Reklamelisens
Ønskes reklame på kjøretøyet må dette angis i søknad skjema. Reklameretten angis som en påtegning på vognlisensen.
Reklamen er en engangsavgift på bilen helt til det byttes eier. Ny eier må da kjøpe ny reklamerett.