Meny Lukk

Bilcross

Bilcross er hastighetskonkurranse for biler på permanent bane med grus eller delvis fast dekke. Bilcross kjennetegnes ved at bilene skal være rimelige i innkjøp, og at deltagerne forplikter seg til å selge bilen for en pris fastsatt i Bilcross-reglementet, hvis det under et stevne kommer inn bud på bilen innen en fastsatt tidsfrist. Personlig sikkerhetsutstyr kan fjernes før salg.

Førerlisens senior
Krav: Det kreves ingen kurs, men det kreves gyldig medlemskap i klubb tilsluttet NBF. Kun utfylt søknad skjema. Fra det året man fyller 18 år kan man velge hvorvidt de vil kjøre senior (m/seniorlisens) eller junior.

Førerlisens junior
Krav: Søker må ha bestått teori og praksis i NBF regi, og gyldig medlemskap i klubb tilsluttet NBF. Kan løse lisens fra det året man fyller 15 år og kan kjøre med junior lisens ut det året man fyller 18 år

Trening for juniorer:
Engangslisens kan utstedes til juniorer i den hensikt å kunne prøve bilcross, men kan ikke skje i forbindelse med annen løpsavvikling.
Dette kan gjøres fra det året man fyller 14 år.
Før trening skal instruktør/kyndig veileder ha gjennomgang av flaggreglement og kjøredisiplin med både fører og ledsager, samt ha spesielt oppsyn med treningen. Ledsager skal skrive under på engangslisensen.

Ledsagerlisens
Alle utøvere under 18 år må ha en ledsager med ledsagerlisens. Lisensen er personlig, og må derfor utstedes i ledsagerens navn. Ledsager melder på deltageren og har det fulle ansvar for denne under løpet. Innehaver av ledsagerlisens kan kun anmelde en fører i et løp med mindre utøverne er søsken. I forbindelse med trening kan innehaver av ledsagerlisens ha ansvaret for inntil to utøvere. Enhver personlig lisens er gyldig som ledsagerlisens. Se Generelle bestemmelser Art. 9.5.

Debutant
Man kan velge å stille som debutant. Som debutant får man ingen poeng eller premie. Dette er en ordning for fortrinnsvis nye førere og arrangøren har rett til å avvise påmeldte i debutantklassen hvis disse er erfarne BC førere.

Engangslisens
Det gis anledning til å delta med engangslisens i bilcrossløp. Fører som deltar med engangslisens kan ikke oppnå plassering på resultatlisten eller premieres, med unntak av klubbløp (se Generelle bestemmelser Art. 9.6). Engangslisens skal kjøpes hos den enkelte arrangør. Det er arrangørens ansvar å ha blokker med disse til salgs. Juniorer kan ikke delta på løp med engangslisens.

Engangslisens kan utstedes til juniorer på trening i den hensikt å kunne prøve bilcross. Før trening skal godkjent instruktør ha gjennomgang av flaggreglement og kjøredisiplin med både fører og ledsager, samt ha spesiell oppsyn med treningen. Ledsager skal skrive under på engangslisensen. (§ 603, pkt. 14)

Vognlisens
Enhver deltager må løse vognlisens ved deltagelse i trening og løp. Vognlisensen utstedes hos NBF. Ved utstedelse av vognlisens for nybygd bil må årskontroll og søknad skjema fremlegges. Ved fornyelse eller eierskifte av vognlisens kan kun årskontrollen sendes inn til NBF. Ved tap av vognlisens kreves ny årskontroll av bilen.

Reklame
Reklame for Bilcross går på person, og er en engangsavgift. Utfylt søknadsskjema sendes NBF, faktura blir tilsendt og når denne er betalt vil reklamelisensen være synlig i Gnist.

Bilcross junior er fritatt fra reklamelisens.