Meny Lukk

Grener

NMK Hadeland representerer følgende grener innen motorsporten:

Generelt for all bilsport i Norge er at deltagelse i konkurranser og trening krever lisens utstedt av Norges Bilsportforbund (NBF). Før lisens utstedes, kreves medlemskap i en motorklubb tilsluttet NBF, og før utstedelse av hastighetslisens kreves deltagelse på NBFs spesialkurs. For biler som ønskes brukt i hastighetskonkurranser kreves det i de fleste tilfeller vognlisens utstedt av NBF. Ønsker deltagere å benytte reklame på bilene, kreves det som oftest Reklamelisens eller Reklamerett utstedt av NBF. I de fleste klasser over 18 år må deltager ha gyldig førerkort. Registrerte biler må alltid tilfredsstille vegtrafikklovens bestemmelser. Det stilles alltid strenge krav til sikkerhetsutstyr. Alle sider av konkurranseforholdene reguleres etter reglementer utarbeidet av NBF. Reglementene finnes i de forskjellige publikasjoner utgitt av NBF, samt på NBF’s hjemmesider under Reglement.

Bakkeløp:

Bakkeløp er en konkurranseform hvor hastigheten er avgjørende for resultatet. Bilene starter enkeltvis, og løypa kan være en avstengt vei- eller banetrasè på minimum 800 m fortrinnsvis med stigning mellom start og mål. Underlaget kan være grus eller asfalt.

Arrangøren står fritt til å velge hvilke klasser som skal inviteres, men i løpet av en sesong kan løpsbiler innen kategoriene Rally, Rallycross, Bilcross og Crosskart bli innbudt. Krav til biler og fører, se de enkelte grener.

Det finnes ingen egen lisens for Bakkeløp, men lisens fra de enkelte grener/klasser det innbys til kan benyttes.

Bilcross:

Bilcross er hastighetskonkurranse for biler på permanent bane med grus eller delvis fast dekke. Bilcross kjennetegnes ved at bilene skal være rimelige i innkjøp, og at deltagerne forplikter seg til å selge bilen for en pris fastsatt i Bilcross-reglementet, hvis det under et stevne kommer inn bud på bilen innen en fastsatt tidsfrist. Personlig sikkerhetsutstyr kan fjernes før salg.

Det konkurreres i 3 klasser:
– Debutanter
– Bilcross åpen
– Bilcross junior (fra det kalenderåret en fyller 16 år)

Det arrangeres distriktsmesterskap i Bilcross i de fleste distrikter i Norge. Under mange bilcross-stevner opprettes også klasse for nasjonale rallycrossbiler (ny i 1999). Bilcross kan kjøres med de fleste lisenstyper unntatt lisens for Biltrial, Street Legal, Bil-O, Challenge og Autoslalåm.

Crosskart:

En Crosskart består av en en-sylindret motorsykkelmotor som er innebygd i en ramme med integrert veltebur. Kjøretøyene har hjuloppheng og fjæring. I forhold til andre motorsportsgrener er startkost og driftskostnader relativt lave. Crosskart kan utøves som konkurranse fra det året en fyller 12 år. Organisert trening kan kjøres fra det året en fyller 10 år. Se også § 604 i Bilsportboken.

Klasseinndeling :
– 125 ccm. – f.o.m. det året en fyller 12 år, t.o.m. det året en fyller 16 år.
– 250 ccm. – f.o.m. det året en fyller 16 år.
– 650 ccm. – f.o.m. det året en fyller 16 år.

Crosskart-lisens kan også benyttes i Biltrial, Street Legal, Bilcross og Autoslalåm hvis krav til kurs, førerkort og alder er oppfylt.

Norsk Crosskart Forening har egne hjemmesider på adressen www.crosskart.com
Racing:

Det konkurreres på permanente asfaltbaner over lengre distanser. Hastigheten er avgjørende for resultatet. I de fleste konkurranser kjøres det kvalifisering, hvor deltager med beste tid får beste startspor i finalen.

Det finnes klasser for de aller fleste inndelt etter bilmerker, biltyper, amerikanske biler, spesialbygde biler, formel-biler, standardbiler og sportsbiler. Flere av klassene er også inndelt etter motorvolum. Reglement for de forskjellige klasser finnes som publikasjoner fra NBF og som særtrykk. Klikk også på Reglement.

Hastighetslisens (H-lisens) kan ikke benyttes til Rally, Bil-O og Challenge uten at den gjøres om til kombinert lisens for Rally/Hastighet.

Rally:

Rally arrangeres på vanlige riks-, fylkes-, kommunale- og private veier. De forskjellige konkurransenes varighet strekker seg fra noen timer opp til flere dager. Deltagerbilene må være registrert ved Biltilsynet og tilfredsstille veitrafikklovens bestemmelser. Besetningen i en bil består av fører og kartleser. Løypa er inndelt i transportetapper, serviceområder og fartsetapper. Fartsetappene går på avstengte veier, og hastigheten på disse er avgjørende for resultatet. Mellom åpne tidskontroller på transportetappene og serviceområdene kjører deltagerne på idealtid. Avvik fra idealtiden straffes med tillegg til anvendt tid på fartsetappene.

Klasseinndeling (2003) etter motorvolum, trimmingsgrad, bilenes alder og førernes erfaring. I tillegg kan arrangøren opprette klasser for historiske biler.

Klasse 1 Gruppe N maks. 1400 ccm. A+B+C-førere.
Klasse 2 Gruppe N 1401 – 1600 ccm. A+B+C-førere.
Klasse 3 Gruppe N 1600 – 2000 ccm. A+B+C-førere.
Klasse 4 Gruppe N over 2000 ccm. A+B+C-førere.
Klasse 5 Gruppe A maks. 1400 ccm. A+B+C-førere.
Klasse 6 Gruppe A 1401 – 1600 ccm. A+B+C-førere.
Klasse 7 Gruppe A 1601 – 2000 ccm. A+B+C-førere.
Klasse 8 Gruppe A over 2000 ccm. A+B+C-førere.
Klasse 9 Nasjonale klasser over 2000 ccm, inkl. biler med Wankelmotor, gruppe 4 – og gruppe B – biler og biler med homologert volum over 1900 ccm og 16 ventiler, A+B-førere.
Klasse 10 Nasjonale klasser, maks. 2000 ccm, A+B-førere.
Klasse 11 Nasjonale klasser over 2000 ccm, inkl. biler med Wankelmotor, gruppe 4 – og gruppe B – biler og biler med homologert volum over 1900 ccm og 16 ventiler, C-førere.
Klasse 12 Nasjonale klasser, maks. 2000 ccm, C-førere.
Klasse 13 Nasjonale klasser, 4WD, Gr.A, Gr.N, A+B+C-førere.
Klasse 14 Nasjonale klasser, Gruppe 1+2 1981-modell og eldre. Fører 45 år ++.
Klasse 15 1966 – 1971 mod. etter FIAs Appendix K.
Klasse 16 Gruppe 1+2+3+4 1965 modell og eldre etter FIAs App. K.
Klasse 17 Volvo Original A+B-førere.
Klasse 18 Volvo Original C-førere.
Klasse 19 Debutanter.
Klasse 20 Ungdom

Biler i klasse 13 skal ha utgått homologering, og tilfredsstille reglene i FIAs Gr.A-reglement.
Biler i klasse 14 kjøres etter tekniske regler for nasjonale klasser (§306).

Rally-lisens kan ikke benyttes i Formel-K, Dragrace og Hastighet. Lisensen kan gjøres om til kombinert Rally/Hastighet etter bestemte regler.

Det er avgiftsfritak ved import av nye rallybiler. Mva beregnes av importprisen. Betingelsene er at bilene kun kan benyttes i konkurranser og organisert trening i h.t. NBFs gjeldende regelverk (se bl.a. § 270). Bilene blir registrert med sorte skilter.

Rallycross:

Rallycross er en hastighetskonkurranse på permanent bane med delvis fast dekke. Det kjøres kvalifiserende omganger hvor plassering eller tid er avgjørende for deltagelse i finaleomgangene.

Klasseinndeling:
– Div. 1 Internasjonal
– Div. 1A Internasjonal
– Div. 2 Internasjonal

Nasjonale klasser:
– Supernasjonal (flere volumklasser)
– Nasjonal inntil 2400 ccm
– Nasjonal over 2400 ccm

Det kjøres etter både internasjonalt og nasjonalt reglement.

Nasjonal klasse i rallycross opprettes ofte sammen med bilcrossarrangement.