Meny Lukk

Innkalling til årsmøtet for 2021

Innkalling til årsmøte NMK Hadeland for 2021.

NMK Hadeland`s årsmøte vil finne sted på Cimperial Asian Restaurant avd Brandbu 22.03.22 kl 18:30.

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen og saksliste
 3. Velge dirigent
 4. Opplesing og godkjenning av årsberetningen
 5. Godkjenning av regnskap
 6. Behandle innkomne forslag (Innkomne forslag må være innlevert senest ved ankomst årsmøtet)
 7. Fastsette medlemskontingent 2023

Styret 2021 har bestått av:

 • Leder:                         Jan Erik Thaulow                                               
 • Nestleder:                Trond Bergli                        På valg
 • Sekretær:                 Anders Granheim
 • Kasserer:                  Arne-Ingar Stulen               På valg
 • Styremedlem:         Christian Stormyr                På valg
 • Styremedlem:         Trond Vidar Solheim
 • Styremedlem:         Jørgen Nordhagen
 • Styremedlem:         Tommi Kristiansen              På valg
 • Styremedlem Ung: Sivert Granheim                 På valg
 • Revisor:                    Per Ivar Linnerud               På valg
 • Valg komite:           Morten Egge: tlf 402 26049

                                           Stian Kristiansen: tlf 975 49218

Innkommende forslag kan sendes til : thaulow68@gmail.com eller leveres før årsmøtet starter.

Det vil bli servering av kaffe og mat under møtet.