Meny Lukk

Innkalling til årsmøte for 2020

NMK Hadeland arrangerer årsmøte på Hadeland Gjestegård den 17. Mars klokken 18:30. Møtet vil bli gjennomført i storsalen hvor det er god plass til samling, og alle medlemmer er velkomne til å delta.

Saksliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen og saksliste
3. Velge dirigent
4. Opplesing og godkjenning av årsberetningen
5. Godkjenning av regnskap
6. Behandle innkomne forslag (Forslag må være inne ved ankomst årsmøte)
7. Fastsette medlemskontigent
8. Valg

Styret 2019/2020 har bestått av:

Leder: Morten Egge
Nestleder: Trond Bergli
Sekretær: Jørgen Nordhagen
Kasserer: Arne-Ingar Stulen

Styremedlem: Trond Vidar Solheim
Styremedlem: Jan Erik Thaulow
Styremedlem: Christian Stormyr

Revisor: Torunn Jahrmann
Revisor: Per Ivar Linnerud

Valgkomité:
– Stian Kristiansen
– Kristian Aaserud
– Jonas Prestkvern

Innkommende forslag kan sendes til eggemorten@yahoo.no eller leveres før årsmøtet starter.

Vi håper alle som ønsker å delta har mulighet til å sette av 2 timer denne kvelden.

Velkommen til møte!

Hilsen Styret NMK Hadeland