Meny Lukk

Referat fra årsmøtet 2005

Årsmøtet for NMK Hadeland er avholdt, og referatet følger her:


Tid: 23. mars 2006 kl. 19.00
Sted: Lygna

1. Åpning
Anne-Kjersti ønsket velkommen og åpnet møtet.

2. Valg av møteleder/referent
Møteleder: Anne-Kjersti Ludviksen
Referent: Trine Bjørgeengen
Underskrivere til protokollen: Liv Bjørgeengen og Tor Haugen.

3. Årsberetning
Anne-Kjersti leste et kort sammendrag av årsberetningen.
Ønsker at medlemmene kommer med innspill til internett.
Fikk ros for bra rally.
Ingen kommentarer til årsberetningen.

4. Innkomne saker
Forslag til lovendring i lov for NMKs klubber.
Det har kommet endringer i NMKs lover fra NMK sentralt.
Endringene ble opplest og godkjent.

5. Regnskap
Regnskapet ble grundig gjennomgått.
Det ble stilt spørsmål i forhold til pc utgifter. Dette er utgifter som har gått til ny pc og bredbånd.
Liv fikk ros for bra gjennomført jobb som kasserer.
Klubben gikk i overskudd med kr. 88000,-.

6. Valg
Det var ikke valgt valgkomitè i 2004 noe som førte til store
diskusjoner rundt valget.

Nytt styre ble valgt som følger:
Leder: Anne-Kjersti Ludviksen
Nestleder: Tor Haugen
Sekretær: Solveig Sundt Jahrmann
Kasserer: Liv Bjørgeengen
Styremedlem: Jan Arild Enger
Styremedlem: Rune Fossli
Styremedlem: Lars Lindahl

Valgkomitè: Morten Teslo, Jan Widar Jahrmann og Trond Vidar Solheim.
Kontrollkomitè: Per Ivar Linnerud og Tom Hvinden.

Årsmøtet hevet kl. 23.00.