Meny Lukk

Årsberetning for 2008

Her er styrets årsberetning for 2008.


Styret for 2008 har bestått av:
Leder: Tor Haugen
Nest leder: Jan Arild Enger
Kasserer: Halvard Nyland
Sekretær: Solveig Sundt Jahrmann
Styremedlem: Rune Fossli
Styremedlem: Petter Bredesen
Styremedlem: Arve Bjørgeengen
Varamedlem: Anders Granheim
Varamedlem: Jørgen Nordhagen

Medlemmer:
Det var pr. 31.12 registrert 220 medlemmer tilknyttet NMK Hadeland
Det ble på årsmøtet for 2007 bestemt at vi skulle gjenoppta medlemsmøtene hver første mandag hver måned. Dette ble gjort, og det har vært oppmøte hver gang. Det er ganske få som har møtt, men vi har hatt hyggelige “kaffe kvelder” uten noe spesielt tema.

Møtevirksomhet:
Vi har i 2008 hatt 7 styremøter, 2 møter i Bilcross arrangement kommiten og 9 Rally Hadeland møter.
Bilsportkonferansen, NBFs arrangørkonferanse, ble avholdt på Lillehammer i oktober. Det er mange fra NMK Hadeland som finner det nyttig eller nødvendig å møte på denne konferansen: Harald Østheim, Olav Orderdalen, Bjørn Erik Sanna og Solveig Jahrmann var på Rally seksjonen, Rune Fossli og Anne Kjersti Ludvigsen var på Bilcross seksjonen. Solveig tok løpslederkurs på konferansen.
Vi var representert på Sportsmøtet for NMK ved Harald Østheim og Wenche Moen
Vi har også vært på 5 møter i forbindelse med Rally Norway 2009.

Styret har i 2008 sett på nye muligheter for bakkeløpstrase. Denne gangen gamlevegen på Roa. Den er besigtiget av Kai Viggo Bratteng fra NBF som synes dette ser ut som en bra vei. De fleste av oppsitterene er også kontaktet, og de er positve. Eventuellt løp kan første gang bli arrangert i 2010.
Vi har igjen arrangert Rally Hadeland, Bilcross, Klubbløp og hjulpet til på Aurskog/Høland Rally og Rally Hedmarken. I tillegg representer Anne Kjersti klubben som jury på flere bilcross løp i løpet av sommeren.

Rally:
Rally Hadeland 2008 hadde status som Norges Cup for Nasjonale klasser. Basen var igjen på Lygnasæter, serviceplass på Nettbuss og fartsprøvene Helgedalen, Åstjern, Elvestua og Sagvollen. Med 93 deltagere, av disse 10 lokale førere og 8 lokale kartlesere, så hadde vi bra med deltagere på RH 2008. Det var 4 forskjellige fartsetapper, 3 av disse ble kjørt 2 ganger, men med fantastisk bra såle på veiene så var det ikke noe å utsette på føret selv om det ble mange biler som skulle gjennom. Dette sammen med et helt utrolig bra vær løpsdagen gav et flott arrangement. Vi fikk kjempebra tilbakemeldinger fra tilskuere, funksjonærer, deltagere og jury! Vi vant “master uret” for årets rally arrangør 2008. Dette er det andre masteruret vi har vunnet.
Dette er et arrangement som innebærer mye planlegging. Og vi vil gjerne benytte anledningen til å takke alle involverte parter under Rally Hadeland 2008 for et godt arrangement.

Bilcrossløp:
NMK Hadelands bilcross løp i 2008 ble avholdt 2. august på Vinjarmoen. Vi hadde 113 deltagere fordelt på 4 klasser: BC åpen, BC junior, RCN over 2,4l og RCN under 2,4l. Harald Østheim var løpsleder. Løpet ble effektivt gjennomført, og stort sett alle deltagerene var godt fornøyde,
Vi vil også her benytte anledningen til å takke alle involverte parter.

Klubbløp:
Årets klubbløp ble avholdt i drit dårlig vær, Tor mistet hjulet og var den som forsinket arrangementet, som ellers ble avholdt på en bra måte. Premieutdeling blir på klubbfesten i april, og før det skal hele resultatlisten legges ut på nett.

Resultater:
Navn Klasse total beste plassering
Raymond Harring Rallycross Supernasjonal Klasse 1 5. plass 3. plass Kna Indre Ytre Østfold
Kai Eidsand Rallycross Supernasjonal Klasse 3 27. plass 16. plass Gardermoen
Morten Østheim RCN Klasse 1 19.plass 3. plass Gardermoen
Henning Pedersen Bakkeløp Klasse 1 44. plass 16. plass Trøgstad
Kjell Anders Johansen Bakkeløp Klasse 2 5. plass 4. plass Trøgstad
Svein Kr. Kristiansen Racing Klasse 3 NM 3. plass 2. plass Solør
Svein Kr. Kristiansen Racing Klasse 2 GT Biler NC 2. plass 2. plass Solør
Raymond Harring Bakkeløp Klasse 1 NM 8. plass 5. plass Sør-Gudbrandsdal
Tom Einar Aaserud Bakkeløp Klasse 3 NM 11. plass 7. plass Sør-Gudbrandsdal
Tom Hvinden Bakkeløp Klasse 4 NM 7. plass 5. plass Varna
Lars Morten Berntsen Bakkeløp Klasse 4 NM 13. plass 5. plass Sør-Gudbrandsdal
Jørgen Nordhagen Rally Kartleser NM 20. plass
Lars Lunde Rally Kartleser NM 27. plass
Morten Bredesen Rally Klasse 6, NC 4. plass 2. plass Aurskog-Høland
Tom Nyhuus Rally Klasse 6, NC 22. plass 4. plass Hadeland
Steffen Grimsrud Rally Klasse 6, NC 25. plass 5. plass Hadeland
Roy Petter Brenden Rally Klasse 7, NC 25. plass 1. plass Hadeland
Tom Hvinden Rally Klasse 7, NC 36. plass 2. plass Flesbergsprinten
Edvall Martin Stenberg Rally Klasse 7 NC 42. plass 3. plass Trøgstad
Nils Olav Oulie Rally Klasse 7 NC 61. plass 6. plass Hokksund
Halvard H. Nyland Rally Klasse 8 NC 20. plass 3. plass Aurskog-Høland
Jan-Widar Jahrmann Bilcross Åpen 13. plass i Landsfinalen
Rune Fossli Bilcross Åpen Klubbmester!

Styret v/sekretær
Solveig S. Jahrmann