Meny Lukk

Årsmøtet for 2007

Møtet foregikk på Lygnasæter den 27. mars med 24 medlemmer til stede. Tor Haugen ble valgt som ny leder.


Det nye styret består av:
Leder: Tor Haugen
Nestleder: Jan Arild Enger
Sekretær: Solveig S. Jahrmann
Kasserer: Halvard Nyland
Styremedlem: Rune Fossli
Styremedlem: Petter Bredesen
Styremedlem: Arve Bjørgeengen
Varamedlem: Anders Granheim
Varamedlem: Jørgen Nordhagen

ÅRSBERETNING 2007
Styret
Styret for 2007 har bestått av:
Leder: Anne Kjersti Ludvigsen
Nest leder: Tor Haugen
Kasserer: Hilde L. S. Sangnæs
Sekretær: Solveig Sundt Jahrmann
Styremedlem: Jan Arild Enger
Styremedlem: Lars Lindal
Styremedlem: Rune Fosslie

Medlemmer
Det var pr. 31.12 registrert 192 medlemmer tilknyttet NMK Hadeland.

Møtevirksomhet
Det ble i 2007 avholdt ett årsmøte, 5 styremøter, flere møter i anledning rally Hadeland, samt medlemsmøter hver måned fram til sommeren.

Medlemsmøtene var hver første mandag i måneden på kontoret i Brua. Vi besluttet å ikke videreføre disse medlemsmøtene da oppmøtet har vært heller labert.

På styremøtene har vi tatt for oss saker som endringer i reglementet for Bilcross, forberedelser og søknader til Rally, Bilcross løp og klubbløp, treningsvei, forberedelser til Bilsport konferansen og Sportsmøtet.

Anne Kjersti Ludvigsen var på jurylederkonferansen i mars.

Bilsportkonferansen, NBFs arrangørkonferanse, ble avholdt på Lillehammer i oktober. Harald Østheim, Tor Haugen, Jan Arild Enger, Lars Lindahl, Bjørn Erik Sanna og Solveig Jahrmann var på Rally delen av konferansen. Rune Fosslie, Hilde Sangnæs og Anne Kjersti Ludvigsen på Bilcross seksjonen. Solveig Jahrmann tok også Løpsekretær kurs og er nå autorisert av NBF som Løpsseretær.

Sportsmøtet for NMK ble avholdt i Tønsberg i november. Solveig Jahrmann og Tor Haugen representerte NMK Hadeland, de deltok under rally seksjonen lørdag.

Nettsider
Vi har fine nettsider for klubben: www.nmkhadeland.com og www.rally-hadeland.no. Rally Hadeland sidene er veldig bra når vi arrangerer løp og kan hvile resten av året, mens hjemmesiden nmkhadeland.com bør være mer levende hele året. Vi er ikke flinke nok til å legge ut nyheter om medlemmenes prestasjoner. Men siden styret ikke kan følge med på alt som skjer til en hver tid: Send inn stoff om egne prestasjoner og ting du har opplevd i din ferd som utøver, eller publikum, og legg gjerne ved bilder slik at vi får stoff fra alle grener. På denne måten kan dere få profilert dere og sponsorer gratis. Flere spektakulære nyheter og innlegg gir flere treff på sidene, noe som igjen fører til god informasjon til aktive og andre interesserte. Så derfor; bruk våre websider aktivt!
ITweb Online på Hønefoss har holdt sidene levende for oss, noe vi er veldig takknemlige for.

Rally
Rally Hadeland 2007 hadde status som NM. Klassikerne Sagvollen og Helgedalen var igjen løpets største høydepunkter. Løpet hadde base på Lygnasæter. Med totalt 232,63 km fordelt på 151,42 km transport og 81,21 km fart var dette et NM verdig. De 7 SS strekker seg fra Harestua til Søndre Land.
Med nøyaktig 100 deltagere, 9 lokale førere og 12 lokale kartleser, flotte veier, og en juryrapport over snittet, kan vi se oss godt fornøyd med den helgen.
Dette er et arrangement som innebærer mye planlegging. Og vi vil gjerne benytte anledningen til å takke alle involverte parter under Rally Hadeland 2007 for et godt arrangement.

Rally Norway 16. – 18. februar 2007
Førernes dom: Vakkert, vrient, vederstyggelig artig!
«Rally Norway er et løp etter førernes smak. Etter 35 mil med fartsprøver gjennom snø, slaps og tåke, på snø, på is, på oppkjørt grus, var trenden overbevisende klar. Det er akkurat slike utfordringer de liker.
Mest populær var uten tvil etappen Mountain, som ble kjørt to ganger. (SS11 og SS15). Lørdag var det tåke og dårlig sikt, søndag var det klart. Derfor ble de to gjennomkjøringene helt forskjellige for førerne.
– Mountain på søndag var så vakker og så morsom å kjøre at jeg smilte meg gjennom den, utbrøt P-G Andersson, som var full av lovord om løpet.
– Dette har vært stor moro. Arrangørene har gjort en kjempejobb, sa han.»
NMK Hadeland hadde tatt på seg ansvaret for Mountain-etappen. Glenn Larsen stilte som etappesjef med Tor Haugen som assisterende. Stian Ødegård hadde ansvaret for deltagerenes sikkerhet, mens Jan Arild Enger var publikums sikkerhtessjef. Vi hadde også alt TK mannskap på denne etappen. Totalt var 25 representanter fra Hadeland ute og jobbet denne helgen.

Bilcrossløp
Vi begynner å bli gode på å arrangere Bilcross. Arrangementet den 19. mai ble enda mer vellykket enn årene før. Løpet var et kvalifiseringsløp til landsfinalen i bilcross.
Det ble mye fart og spenning på Vinjarmoen motorbane på Dokka, da 93 biler stilte til start i bilcross og rallycross nasjonal. 15 av disse var lokale førere. Det var kaldt denne mai dagen, men det hindret ikke et entusiastisk pubikum i å møte opp og heie på sine favoritter. Siden vi hadde både kvalifisering og holdt kiosken selv så var dette et overskudds arrangement.

Motorsportens dag i Brandbu
16. juni 2007 ønsket handelsstanden i Brandbu et motorsport arrangement i sentrum. Vi stilte opp, og ønsket ble en realitet: Utstilling av biler og kortesje gjennom Brandbu. Crosscart og Bilcross på ”bane” bak Coop. Hadeland Bil stilte med WRX Subaru. Vi ser på dette som et positivt tiltak fra handelstanden for å gi klubben mulighet til å eksponeres. En del folk var bortom og var nysgjerrige og vi fikk vist fram et utvalg av motorsport greinene det blir konkurrert i på Hadeland.

Klubbløp
Også i 2007 arrangerte vi klubbmesterskap i alle klasser. Klubbløpet ble avviklet på Vinjarmoen i september. Vi hadde 34 deltagere, og dette må vi se oss fornøyd med. Men nok en gang skulle vi hatt flere funksjonærer. Dette må vi jobbe videre med.

Ankesak Helland
NBF/Klubbene vant i lagmannsretten i 2006, dette ble anket til Høyesterett. Kjæremålsutvalget har avvist saken. Den er nå avsluttet.

Andre arrangement
Vi har ikke nok egne folk til TK-mannskap for alle SS ved Rally Hadeland, så vi er nødt til å be om hjelp fra andre klubber. Noen av disse ber oss om å stille med mannskap tilbake Representanter fra NMK Hadeland har derfor vært og hjulpet til på Aurskog/Høland rally, Sprintrally på Bjerke, Rally Hedemarken og frontmestermøtet i bilcross på Gardermoen.

Styret v/sekretær
Solveig S. Jahrmann